Behandelmethoden

We bieden in onze praktijk cognitieve gedragstherapie, EMDR en schemagerichte therapie aan. Dit zijn behandelmethoden waarvan de effectiviteit in wetenschappelijk onderzoek is aangetoond. De behandeling kan ook uit een combinatie van deze therapieën bestaan.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) gebruikt denkbeelden en gedrag als aangrijpingspunten om gevoel te veranderen. CGT is een behandeling gebaseerd op ervaringsleren: door samen na te denken en vooral zaken uit te proberen, wordt onderzocht hoe verwachte gebeurtenissen soms afwijken van de werkelijke gebeurtenissen. Op deze manier ontstaat meer vrijheid van handelen en worden negatieve opvattingen over jezelf, anderen en de wereld genuanceerd.

EMDR

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische ervaring of ingrijpende gebeurtenis. Dit kan een schokkende ervaring zijn, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. EMDR kan ook worden gebruikt voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven, zoals gepest worden of een situatie die veel schaamte oproept.

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die je helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Schematherapie helpt je om belemmerende patronen te herkennen en waar nodig bij te sturen. Je leert voelen wat voor behoeften je hebt en je leert daar op een gezonde manier voor op te komen.