Behandeling

Het proces bij onze psychologenpraktijk is ontworpen om een zorgvuldige en gestructureerde aanpak te bieden, waarbij we de behoeften van elke individuele cliënt centraal stellen. Ons proces omvat de volgende stappen, van aanmelding tot afsluiting van de behandeling:

Aanmelding
Cliënten kunnen zich aanmelden via ons online aanmeldingsformulier of telefonisch contact opnemen met onze praktijk.

Aanmeldgesprek
Zodra de aanmelding is ontvangen, plannen we een aanmeldgesprek in met een van onze ervaren psychologen. Tijdens dit gesprek krijgt de cliënt de gelegenheid om zijn of haar zorgen, doelen en verwachtingen te bespreken, zodat we een passend behandelplan kunnen opstellen.

Intake
Na het aanmeldgesprek volgt een intakegesprek, waarbij we dieper ingaan op de specifieke problemen en behoeften van de cliënt. Dit stelt ons in staat om een grondige evaluatie uit te voeren en een gepersonaliseerd behandelplan te ontwikkelen dat aansluit bij de unieke omstandigheden van de cliënt.

Behandeling
Zodra het behandelplan is vastgesteld, starten we de therapie. We maken gebruik van verschillende evidence-based benaderingen, waaronder cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie en andere passende technieken, om de cliënt te ondersteunen bij het bereiken van zijn of haar doelen en het aanpakken van specifieke problemen.

Evaluatie
Tijdens de behandeling evalueren we regelmatig de voortgang van de cliënt. We bespreken gezamenlijk de behaalde resultaten, eventuele uitdagingen en eventuele aanpassingen die nodig zijn in het behandelplan om ervoor te zorgen dat de behandeling effectief blijft.

Afsluiting
Zodra de doelen zijn behaald en de cliënt tevreden is met de behaalde vooruitgang, sluiten we de behandeling af. We bieden nazorgadvies en eventuele aanbevelingen voor verdere ondersteuning indien nodig, om ervoor te zorgen dat de cliënt zich goed kan blijven voelen na het voltooien van de behandeling.

Behandelmethoden

We bieden in onze praktijk cognitieve gedragstherapie, EMDR en schemagerichte therapie aan. Dit zijn behandelmethoden waarvan de effectiviteit in wetenschappelijk onderzoek is aangetoond. De behandeling kan ook uit een combinatie van deze therapieën bestaan.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) gebruikt denkbeelden en gedrag als aangrijpingspunten om gevoel te veranderen. CGT is een behandeling gebaseerd op ervaringsleren: door samen na te denken en vooral zaken uit te proberen, wordt onderzocht hoe verwachte gebeurtenissen soms afwijken van de werkelijke gebeurtenissen. Op deze manier ontstaat meer vrijheid van handelen en worden negatieve opvattingen over jezelf, anderen en de wereld genuanceerd.

EMDR

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische ervaring of ingrijpende gebeurtenis. Dit kan een schokkende ervaring zijn, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. EMDR kan ook worden gebruikt voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven, zoals gepest worden of een situatie die veel schaamte oproept.

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die je helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Schematherapie helpt je om belemmerende patronen te herkennen en waar nodig bij te sturen. Je leert voelen wat voor behoeften je hebt en je leert daar op een gezonde manier voor op te komen.