Tarieven

Zorgprestatiemodel (ZPM)

Met ingang van januari 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem voor de GGZ: het zorgprestatiemodel. Dit betekent dat afhankelijk van de setting, de behandelende discipline, het type consult en de tijdsduur tarieven zijn vastgesteld. De psychologen van POLARIS vallen onder kwaliteitsstatuut sectie II. Er zijn twee typen consulten: diagnostiek (intake- en adviesgesprekken) en behandeling. 
Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een DSM-5 stoornis. De behandeling van de volgende klachten/problemen worden niet vanuit het basispakket vergoed: burn-out, relatieproblemen en aanpassingsstoornissen. Behandeling is in deze gevallen wel mogelijk, hiervoor geldt een apart tarief.

Zorgvraagtypering

Onderdeel van het ZPM is de zorgvraagtypering. Op basis van de intake vult de psycholoog een vragenlijst in waarin de zorgvraag en problematiek vastgesteld worden. Dit leidt tot een zorgvraagtypering in de vorm van een code. In 2022 en 2023 moet deze code vermeld worden op de factuur, maar heeft verder geen invloed op het tarief van de behandeling en/of de geboden zorg. 

Specialistische GGZ en Basis GGZ

Behandeling kan plaatsvinden in de Specialistische GGZ (SGGZ) of Basis GGZ (BGGZ). Dit hangt van de verwijzing en de hulpvraag af. De tarieven zijn gelijk, maar voor de BGGZ geldt dat het aantal sessies beperkt is. 

Vergoeding

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijsbrief nodig van de huisarts.
De psychologen bij POLARIS werken zonder contracten met de zorgverzekeraars. Je spreekt met je psycholoog af of je per sessie of per maand een factuur krijgt. De factuur moet je zelf bij de zorgverzekeraar indienen. Afhankelijk van je zorgverzekering krijg je 50-100% vergoed. Vraag dit vooraf na bij je zorgverzekering. Je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling aan ons. Voor behandeling in de GGZ geldt per kalenderjaar het eigen risico (385 of hoger). 

Zelfbetalers

Indien je dat wenst, dan is het mogelijk om de behandeling zelf te betalen. Dit betekent dat er geen informatie naar de zorgverzekeraar gaat. De tarieven zijn gelijk aan de tarieven van de verzekerde zorg (en vrijgesteld van BTW).
Hieronder staan de meest voorkomende typen consulten binnen POLARIS en de bijbehorende tarieven. Een intakegesprek (diagnostiek) duurt 60 minuten, een therapiesessie (behandeling) duurt 45 minuten, tenzij anders met je afgesproken. Het gaat hierbij om de directe tijd (duur van het gesprek), de indirecte tijd voor verslaglegging ed is in dit tarief verrekend. Wij hanteren de (maximum) tarieven van de NZa. Voor een volledig overzicht zie: zorgprestatiemodel.nza.nl

Klinisch psycholoog

Diagnostiek 60 minuten:  229,67
Behandeling 45 minuten: 169,56
Behandeling 75 minuten: 246,48

GZ-psycholoog

Diagnostiek 60 minuten: 173,40
Behandeling 45 minuten: 128,40
Behandeling 75 minuten: 187,76

Overig

Intercollegiaal overleg kort: 22,18
Niet basispakketzorg consult: 117,33

No show

Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd, daarna wordt 45 euro in rekening gebracht. De kosten van een no show worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.